Read Manga Dorama TV Libre Book Find Anime Self Manga GroupLe

Дорама KBS Drama Awards | KBS 연기대상

дорама KBS Drama Awards (KBS 연기대상) 18/01/16
Начать смотреть дораму онлайн
Смотреть Серия 9

Информация о дораме

Серий: 8 , выпуск продолжается

Продолжительность серии: 220 мин. / 03:40

Перевод: продолжается

Просмотров: 21911

Жанр: телешоу

Производство: Южная Корея

Канал: KBS2

Актеры: Ра Ми Ран, Чхэ Су Бин, Хан Чхэ А, Сон Хо Джун, Гамми, Чхэ Си Ра, Со Чжи Соп, Им Хо, Сон Джун Ки, Чон Со Мин, Эрик Мун, Сон Хун, Джин Ён, Ли Дон Гон, Ли Джун Ки, Шин Мин А, Ли Чон Сок, Го Кён Пё, Со И Хён, Ким Су Хён, Ча Тэ Хён, Чжи Сон, Чха Ин Пё, Сон Хе Гё, Нам Джу Хёк, Ким Ын Сук, Чон Юн Сок, Чжу Вон, Ким Сон О, Квак Си Ян, У До Хван, Ом Ки Чжун, Гон Мён, Ким Чжи Вон, Ким Вон Сок, Ким Со Хён, Кан Йе Вон, Со Кан Джун, Ким Сон Хо, Син Джэ Ха, Ким Тхэ У, Ли Чжун Хёк, Чон Хэ Ин, Ким Мин Сок, Ким Да Сом, Ю Со Чжин, Ким Ю Чжон, Ю Дон Гын, АйЮ, Ким Соль Хён, Пак Хён Сик, Чжин Гу, Ким Ха Ныль, Гон Сын Ён, Рю Хва Ён, Ом Хён Гён, Чан Ки Ён, Ли Чун Хо, Юк Сон Чжэ, Сон Иль Гук, Хо Чжон Ын, Чан На Ра, Чо Ё Чжон, Ли Ю Ри, Ли Сан Юн, Чан Хёк, Го Ду Сим, Пак Со Джун, Пэ Сюзи, Ли Дон Хви, О Чжи Хо, Ян Се Джон, Кан Бёль, Юджин, О Мин Сок, Ли Бо Ён, Ё Чжин Гу, Квон Ю Ри, Айрин, Ан Джэ Ук, Пак Син Ян, Сон Джи Хён, Нам Да Рым, Со Ин Гук, Пак Бо Гом

Группа: I.O.I

Год выпуска: 2017, 2013, 2016, 2015, 2011, 2010, 2014, 2009, 2012

Описание

Церемония вручения наград в области шоу и развлечений телеканала KBS, проводится в конце каждого года, начиная с 1987.
 

Обсудить

Похожее

Добавить похожее Похожее